signatures

 
Ensimmäinen osa Signatures –teoskokonaisuudesta on kuuden 4×5″ polymeeri-fotogravyyrin sarja. Valokuvan ja taidegrafiikan menetelmiä yhdistävä sarja syntyi syystalvella 2017, jolloin maisteriopintoni Kuvataideakatemialla olivat lopuillaan. Nimettömiksi jääneet gravyyrit olivat viimeiset teokset, ja samalla päätös etsinnöille, joita tein taidegrafiikan osastolla erilaisten kuvan tuottamisen materiaalisuuksien äärellä. Taidegrafiikan tapa olla – materiality, collaboration and agencynäyttelyn yhteydessä pohdin uusia tapoja lähestyä taidegrafiikan prosesseja –  mahdollisesti yhteistyössä toisen taiteilijan kanssa.
 
Teoskokonaisuuden toinen osa on 48-sivuinen julkaisu – fragmentaarinen johdatus erään kestollisen kirjateoksen rakenteeseen. Näyttelyn päivämääriin sidottu julkaisu esitetään lasertulosteena näyttelytilassa, sekä PDF-dokumenttina sivulla obscura.fi/signatures. Merriam-Webster-sanakirjan merkitykset sanalle signature, 1a: the act of signing one´s name to something, ja 3b: one unit of a book comprising a group of printed sheets that are folded and stitched together. 
 
December Solstice to March Equinox _ signatures 4,5,6 _ pages 51-98 (103kb)
Download and open in a two-page view.