fullscreen

Inverted world / Käänteinen maailma

 

Käänteinen maailma -projektissa tarkastelen tilaan ja aikaan liittyviä yhteiskunnallisia rakenteita pimentämällä erilaisia arkkitehtonisia ja institutionaalisia rakennuksia kameroiksi. Valotan neulanreikä-menetelmällä sarjan suurikokoisia negatiivikuvia paikoissa, joiden vakaat rakenteet määräävät kuvaamisen suunnan ja tallennan mustavalkopaperille sen, mitä rakennukset näkevät. Harvinaista menetelmää hyödyntämällä nostan huomion kohteeksi järjestystä ja turvan tunnetta kaoottiseen maailmaan tuovia rakenteita. Staattiset rakenteet kuvastavat hidasta ja rauhallista ajan tasoa – niitä vasten ulkoisen maailman liike tulee näkyväksi.

Kuvaaminen rakennuksen mittakaavassa tekee negatiivikuvasta (normaalisti analogisen valokuvaprosessin välivaihe) työn lopputuloksen, ja näin myös kuvien tematiikka kääntyy ympäri. Käänteisen maailman voi tulkita vastakohdaksi normatiiviselle ajattelulle ja sosiaalisen kontrollin yhteiskunnalle. Ekologisen jälleenrakentamisen aikakautena vallitsee jatkuva tarve erilaisille toimintatapojen muutoksille ja tiedollisille käänteille. Arkkitehtonisilla rakenteilla kuvatut negatiivikuvat edustavat vertauskuvallista paradigman muutosta, visuaalista käännettä ja toisin ajattelua. Pimeässä huoneessa valokuvapaperiin hitaasti piirtyvä valojälki syntyy suorassa suhteessa ulkomaailman objekteihin, joten indeksin tasolla negatiivikuva maailmasta on lähempänä totuutta kuin sekundaarisia valotusprosesseja vaativa positiivikuva.